Pogoji uporabe

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila je spletno mesto na naslovu http://nutri.si.

Omejena odgovornost

Institut “Jožef Stefan” (IJS) ne odgovarja za uporabo spletnega mesta http://nutri.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se vsebin in orodij.

Izvajalec se bo trudil za pravilnost informacij. Vse vsebine se lahko spreminjajo kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov in brez odgovornosti za posledice povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://nutri.si za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

IJS bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://nutri.si razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.